Håll inte tillbaka

Artboard 14

Det finns ett talesätt som säger att: ”Den som spar han har.” Och det är sant. Det finns en viktig sida i att spara till vissa mål i livet och i att ha en buffert när det oväntade sker. Mycket av det vi konsumerar har bara en tillfällig effekt och bygger inga egentliga värden. Bara det faktum att man lägger undan en del av sitt kapital inför något i framtiden är en vinst. Men framför allt visar sparandet på en karaktär som fått disciplin, vilket kommer att löna sig även inom andra områden i livet på sikt.

Bibeln visar också på en annan sida som starkt bygger våra liv, och det är faktiskt motsatsen till att spara. Generositet och osjälviskhet är själva grunden i Guds kärleksbudskap. Ty så älskade Gud världen att han GAV oss sin enfödde son. Givande är en stor del av att vara Jesu efterföljare.

Som människa kan man falla in i tanken att den som ger förlorar något. Inget kan vara mer fel. Givande är faktiskt inget annat än en investering. På andra sidan av vår generositet finns alltid en belöning.

”Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle, och särskilt mot dem som tillhör trons familj.” Galaterbrevet 6:9-10 SFB15

Bibeln pekar ofta på naturlagarna och att vi i dem kan se hur Guds rike fungerar. De som är bönder blir dagligen påminda om att den som sår får skörda. De vet att de behöver så ett frö för att något ska kunna växa och ge skörd. Men det är lika sant för oss alla. Om du vill skörda något från Guds hand imorgon, behöver du investera något idag.

Det handlar inte bara om pengar utan om vår tid, vår kärlek, vårt tålamod, vårt kroppsspråk, våra hem och andra ägodelar. Varje gång vi ger ut av oss själva sätter naturlagarna Gud etablerat på jorden igång en bumerangeffekt där något kommer tillbaka till oss. Det kanske kommer tillbaka på ett helt annat sätt än du förväntat dig eller när du minst anar det, men det du sått kommer ge skörd.

Så våga kasta bumerangen – det är vägen in i en välsignad livsstil.

Be för detta idag. Be att du ska få se Guds naturlagar i din vardag. Tacka Jesus för att han leder dig in i en generös och osjälvisk livsstil som Jesu lärjunge. Prisa Gud för att Han är en generös Far som ger oss allt vi behöver.

Höj din förväntan

Artboard 4

En gravid kvinna känner av att det är något som börjat hända på insidan långt innan det syns utåt. Nytt liv som börjat ta form kan inte registreras med ögat. Du kan se dig om på ditt liv och känna att inget mirakel är inom sikte, men Gud har oftast påbörjat bönesvaret långt före det blir verkligt för dig.

Alla genombrott till nya områden sker genom att Gud fått göra något inom oss som fått växa.

När vi upptäckte att min fru Camilla var gravid var det något som skapade enorm förväntan långt innan barnet blev fött. Men tiden däremellan var större än en väntan. Jag tror att Gud gett oss en tid på cirka 9 månader för att vi ska hinna växla in våra liv på ett nytt spår och förbereda oss för det som kommer. Under en graviditet tar drömmar fart, investeringar görs, kurser läses och utrymme skapas. Allt innan något liv sett dagens ljus. Vi ser framemot det barn som ska komma och denna förväntan leder oss in i en process som successivt välkomnar miraklet.

Förväntan är en nyckel till expansion när det gäller Guds rikes välsignelser över våra liv. Den hjälper oss att lyfta vår blick och fästa ögonen på ett kommande bönesvar. Gud har makt att göra vad som helst, men vår tro är ändå det som öppnar upp för Guds kraft att verka i våra liv.

Även när allt verkar tala emot oss, kan undret ske att Gud skapar förväntan inom oss.

”Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn! Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har haft födslovärkar, för den ensamma har många barn, fler än den som har en man, säger Herren. Utvidga platsen för ditt tält, spänn ut tältdukarna där du bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka, för du ska breda ut dig åt både höger och vänster. Dina avkomlingar ska få hedningar som arv och på nytt befolka ödelagda städer.” Jesaja 54:1-3 SFB

Våra gudstjänster är till viss del en kamp om vår förväntan. Det är en av anledningarna till varför möten på söndagarna bör bli en regelbunden vana i våra liv. Gud kan genom våra möten plantera in ett frö av tro som kan få vara vägledande för oss resten av veckan. Utan tro är det omöjligt att förvänta sig Guds totala genombrott i våra liv, men genom tron kan allt hända. Att jubla för något innan det har skett är en trons skola Gud vill föra in oss i.

Be för detta idag. Be att Gud ska hjälpa dig att växa i förväntan och att du ska kunna behålla den på lång sikt. Be att Gud höjer taket för din tro och låter ditt inre liv bli rikare. Tacka Honom för alla kommande bönesvar redan idag. 

 

Det ligger i luften

Artboard 7

När Jesus kom tillbaka till sin hemstad och började predika för sina gamla grannar, var första responsen förvåning. Alla häpnade över den vishet som kom ut ur Hans mun. Vad hade hänt med snickarsonen?

En atmosfär av inspiration och förväntan började infinna sig i rummet medan Jesus talade. Något låg i luften, något var på gång.

Tyvärr kom jantelagens krafter i rörelse när någon började tala ner Jesus. Deras egen bild av vem Jesus varit gjorde att de inte såg vem Han är. Skaran började påminna varandra om att Han bara var vem som helst, en del av grannskapet, någon att inte fästa så stor vikt vid. Genom jämförelseleken drog de ner Jesus, Gud själv, till vår nivå.

Omedelbart började atmosfären i rummet ändra sig. Folk började skruva på sig och negativa kommentarer cirkulerade under sammankomsten. Atmosfären av förväntan dog. Dörren till mirakler och en blomstrande stad smällde igen framför allas ansikten och cynismen och negativiteten tog dess plats.

Skriften säger att Jesus hade svårt att göra mirakler i sin hemstad. Om atmosfären av tro hade fått växa en stund till hade Jesus kunnat bota alla som var sjuka på gudstjänsten och i hela staden. Jesus hade kunnat välsigna sin barndoms stad med kraft, helade äktenskap, upprättad ekonomi, tillväxt, entreprenörskap och hälsosamma relationer. Kreativitet och liv var precis inom räckhåll för att frigöras, därför att Gud var i sta’n. Skaparen själv hade gjort entré.

Gud vill alltid bygga en atmosfär av tro. Därför säger Han att vi ska lovprisa, tillbe och till och med jubla, mitt i utmanande omständigheter.

”Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn! Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har haft födslovärkar, för den ensamma har många barn, fler än den som har en man, säger Herren. Utvidga platsen för ditt tält, spänn ut tältdukarna där du bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka, för du ska breda ut dig åt både höger och vänster. Dina avkomlingar ska få hedningar som arv och på nytt befolka ödelagda städer.” Jesaja 54:1-3 SFB

Tillbedjan har en otrolig förmåga att skapa en atmosfär av tro och ge utrymme för Guds under att ske. Låt inte Nasaret-attityden styra ditt liv. Ta emot Jesu möjligheter i tro.

Be för detta idag. Be att Gud hjälper dig vara en person som bryter jantelagen i din omgivning och öppnar dörren för mirakel. Tacka Jesus för att Han förvandlar hela ditt liv till en lovsång som ärar Honom.

För din nation och denna generation

Artboard 19

När Winston Churchill sa: ”Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket” var det för att berömma en liten grupp brittiska piloter. Några som offrade allt för att skydda England mot tyskarnas massiva offensiv under andra världskriget. Det var en grupp människor som gjorde allt för att försvara sitt land och sin generation, men också kommande generationer.

Drottning Ester i Bibeln stack ut ur anonymiteten genom att ta ställning. Hon vågade ta initiativ för att försvara sitt folk och nästa generation.

”Kungen sade till henne: ”Vad vill du, drottning Ester? Vad är din begäran? Om den så gäller halva riket ska du få det.” Ester 5:3 SFB15

Ester vågade och vann inflytande. Tusentals människor fick sen ta del av vad hennes mod åstadkom.

Idag befinner vi oss inte i samma läge som Ester och piloterna men det kan fortfarande finnas situationer som kräver mod att ta initiativ. Kanske ser vi orättvisor i vår omgivning, eller en negativ utveckling i vårt land.

Churchills berömda citat berättar för oss att många var berörda, men få agerade. Man kan fråga sig, vad gjorde alla andra? Att den stora majoriteten ibland är passiv beror kanske på att en del förväntar sig att någon annan ska höja rösten. Andra tror att ens egen röst är för obetydlig för att göra en skillnad. Man förstår inte att all den välfärd och de möjligheter som finns idag, har någon betalat ett pris för.

Att vi har kyrkor i varje stad är en självklarhet för oss idag, men något tidigare generationer fått kämpa för. Idag stängs kyrkor ner och den kristna rösten i samhället är marginaliserad. Däremot växer andra ideologier i vår tid och tar mycket utrymme i media, med en röst som tilltalar en ung generation.

Många tror att kyrkan är något man alltid kan besöka vid behov, njuta av när man har tid och tycka om när den kommer på tal. Faktum är dock att kyrkan kan vara borta om några generationer om inte tillväxten tar fart. För att vända den trenden måste även denna generation betala ett pris.

Vill du se kyrkorna växa i det här landet? Höj din röst genom att plantera dig i en lokal församling. Ingenting är självklart, men för den som tror på Gud är allt möjligt. Ester tog ett steg i tro, såg hur det lönade sig och skrev historia för sig själv och sitt folk.

Nu har det har gått flera tusen år och vi pratar fortfarande om Esters mod. Du kan precis som henne låta Gud göra dig modig nog att göra en skillnad för din nation och generation.

Be för detta idag. Be om hjälp att kämpa trons goda kamp för din nation och denna generation. Be att Gud tar bort all passivitet ur ditt liv och hjälper dig att gå när Han kallar dig. Tacka Jesus för att Han håller dig nära sig och fyller dig med passion för Hans rike.

 

Att våga är att vinna

Artboard 18

En av de största fördelarna med att vara född efter år 1879 är att vi blev födda in i glödlampans tidsålder. Innan Thomas Edison uppfann denna ljuskälla var vi hänvisade till gaslampor och facklor. Men Edison revolutionerade vår tid så att våra dagar kunde förlängas genom nytt ljus. Vi kunde umgås, studera och röra oss på ett helt nytt sätt på grund av det elektriska ljuset.

Vägen till genombrottet var kantad med många risker och misslyckande försök. Det sägs att han försökte få glödtråden i lampan att lysa utan att brinna upp över 1000 gånger, men misslyckades varje gång.

Men orsaken till att han står med i historieböckerna var att han inte gav upp. För varje initiativ tog han ett nytt kliv mot framgång och seger. Han sa:

”Jag har inte misslyckats. Jag har lyckats hitta 1000 sätt som inte fungerar.”
– Thomas Edison

Bön och fasta ger människan en fighting spirit som gör att hon inte ger upp. Drottning Ester i Bibeln bad, men sen tog hon också ett initiativ, ett kliv framåt i den situation hon stod i. Med en känsla av bönestöd från tusentals människor i ryggen sökte hon kontakt med Kungen för att vädja om räddning för sitt folk. Hon gjorde det utan att be om lov, vilket var förknippat med livsfara om Kungen blev missnöjd med hennes avbrott i hans affärer.

”När kungen såg drottning Ester stå på borggården fann hon nåd för hans ögon, och kungen räckte ut guldspiran som han hade i sin hand. Då gick Ester fram och rörde vid spetsen av spiran.” Ester 5:2 SFB15

Bön bör riktas mot att få något i rörelse, att ta steg utanför vår bekvämlighets zon. Det kan vara att vi får frimodighet att bjuda med någon till kyrkan, att inbjuda någon till sin lifegroup eller berätta om sin tro. Det kan vara riskabelt, det kan bli missförstått, men det kan också lyckas och bli till välsignelse.

Våga bli en Ester. Var någon som stör människor med viktiga initiativ. Ta steg i tro och våga peka människor mot Jesus. Sådana initiativ backar himlen alltid upp. Du får Guds Andes support och leder människor till verklig mening och lycka.

Be för detta idag. Be att Gud gör dig frimodig i att tjäna Honom, att våga göra det oväntade när Han manar dig. Be om hjälp att ta initiativ som utbreder Jesu inflytande här på jorden.

Fastan som förändrade historien

Artboard 1

Ester i Bibeln var pressad av ansvaret att hitta vägen in till kungen för att rädda miljoner människor undan en kommande katastrof. Vid kritiska situationer då maktlösheten nästan tagit över finns det fortfarande en väg till förändring. Gud har gett oss ett redskap som få fått tag i och som nästan blivit en av Bibelns bäst bevarade hemligheter.
Det var detta som Ester fick tag i.

”Gå och samla alla judar som finns i Susa och håll fasta för mig. Ni ska inte äta eller dricka något under tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänarinnor ska också fasta på samma sätt. Därefter ska jag gå in till kungen”. Ester 4:16 SFB15

Vi kan alla känna att tåget i tunneln är på väg mot oss, men fastan kan ändra det så att det är ljuset vi möter och inte kraschen. Fastan hjälper oss att under en kort period få maximalt med övernaturlig kraft till förändring och förvandling. Den öppnar en väg in till Kungarnas Kung.

Ester fastade och bad inte ensam, hon inkluderade fler. Det initiativet var en stor orsak till att ett helt folk blev räddat. När många gör det samtidigt etableras Guds möjligheter hos oss på en helt ny nivå.

Kanske står vi inte inför ett pressat val som Ester. Vi kanske snarare känner att vi står still och längtar efter mer av Gud. Kanske känner vi frustration över att det finns mycket mörker i våra städer, i vår absoluta närhet och ibland i våra egna liv.

Dörren till en ny nivå av genombrott heter fasta. Det är ett otroligt starkt medel för att få se himmelen landa på jorden, ondskans inflytande decimeras och Guds planer dominera. Fastan i en atmosfär av bön och tillbedjan är ett oslagbart vapen Gud gett oss för att kunna bryta vanmakt, mörker och förvirring.

Vill du vara med och avstå från något för en dag eller mer för att förändra historien för någon annan och för dig själv? Välkommen att under våra 21 dagar av bön och fasta se en ny tid bryta fram.

Be för detta idag. Be att Jesus hjälper dig att under en period ge extra tid till relationen med Honom. Be om kraft att avstå från något som upptar din tid genom fastan. Tacka Honom för att Han har gett oss en väg till förändring.

 

We’re in this together

Artboard 17

I vårt tidigare blogginlägg om bön och fasta konstaterade vi att det som sker när vi fastar är att vi avstår från någonting fysiskt för att få se framsteg andligt. När vi bryter våra vardagliga mönster och börjar fokusera på bön skapar vi rum i våra hektiska scheman för att kunna se mer av Guds hjärta och plan.

Genombrott och bönesvar såväl som klarhet och en förstärkt tillit på Gud, är olika följder som kan komma av en fasta. Men också att man börjar längta efter vad Gud vill i en situation, mer än vad man själv vill. Det är en enorm styrka i att vi gör detta tillsammans som församling.

”Fastan drar in Jesus i områden där vi behöver Honom.”
– Niklas, bibelskolerektor

Hur fastar man?
Bibeln talar om olika typer av fasta, där alla består av att avstå från mat. Är du inte redo att göra en sådan fasta kanske det finns andra saker du spenderar mycket tid på varje dag eller vecka som du kan välja att avstå från.

Under våra 21 dagar av bön och fasta som församling bestämmer du som fastar själv hur länge och på vilket sätt du är med och fastar.

”Det är inte alltid man kan välja hur man vill att saker ska ta form och hända i ens liv, men man kan välja hur man prioriterar. Att ta tid för avskildhet för att lyssna in Guds röst och vilja är en prioritering som är värd att ha.”
– Daniela, lovsångspastor

Hur länge fastar man?
I Bibeln kan vi läsa om flera olika fasteperioder. Under den fasteperiod som vi går in i nu kan du antingen fasta hela tiden eller så väljer du en eller några dagar under fastan. Ett annat alternativ är att fasta mellan vissa klockslag på dygnet. Be och sök Gud över vad du kan, klarar och vill göra.

 • 1 dags fasta |
  Så länge fastade hela Israel på stora försoningsdagen (3 Moseboken 16:29)
 • 3 dagars fasta |
  Så länge fastade Israels folk i Esters bok utan mat och vatten (Ester 4:16)
 • 7 dagars fasta |
  Så länge fastade och bad Kung David för sin sjuke nyfödde son (2 Samuelsboken 12:16-23)
 • 21 dagars fasta |
  Så länge fastade Daniel genom att avstå god mat under tre veckor i bön för sitt folk (Daniel 10:1-3)
 • 40 dagars fasta |
  Så länge fastade Moses när han fick ta emot lagen på Sinai berg (2 Moseboken 34:28)
  Jesus fastade lika länge när han var i öknen (Matteusevangeliet 4:2)

Förbered ditt liv för fastan genom att vara tydlig med hur länge du vill fasta. Då blir det enklare att hålla fast. Om det sker saker som utmanar ditt beslut att fasta kan du påminna dig om att du valt att inte göra några undantag.

“Det slår aldrig fel. Just den tid du ska fasta blir du bjuden på kalas, firande av arbetskamrat på jobbet, du får en tårta i present, du blir hembjuden på middag till en vän du länge velat besöka.”
– Pontus, bibellärare

Hur fastar man från mat?
Det finns även olika sätt att fasta från mat. Även här kan du välja att fasta på ett sätt som du har tro för och klarar av. Hur länge du tänker fasta kan även avgöras av vad du fastar från.

 • Fasta med bara vatten
 • Fasta med vatten, men man tillåter kaffe och te
 • Fasta med bara flytande föda
 • Fasta där man avstår vissa mål mat
 • Fasta där man avstår viss sorts mat.

Att fasta från viss sorts mat kan innebära att man under en fasteperiod bara äter råa grönsaker, eller att man enbart äter flytande föda. Profeten Daniels 21 dagars fasta var en fasta från viss sorts mat. Han avstod bland annat från animaliska produkter.

Kom ihåg att inte låta frågor om vikt och hälsa ta fokus. När du plötsligt känner hunger eller sug påminns du om varför du gör det du gör. Allt handlar om mer tid för bön och att göra sig mer beroende av Gud.

Kan man fasta från annat än mat?
Numera har det blivit vanligt att fasta från annat än mat. Det kan vara sociala medier, tv eller någon annan hobby. Det är inte riktigt samma som biblisk fasta men det kan ge samma fördelar i att kunna fokusera på Gud och ge Honom mer av din tid.

Vår hälsa är viktig, om du har hälsoproblem eller haft utmaningar med ätstörningar är det bättre att fasta från andra tidstjuvar än mat. Gud ser till hjärtat och kommer välsigna dig när du gör uppoffringar för att närma dig Honom.

Lycka till under böne- och fasteperioden. Och kom ihåg: We’re in this together.

För en tid som denna

blogg-2

Har du någonsin ställt frågan: Varför finns jag? I så fall är du inte ensam. En del söker så djupt att de till slut får ett svar på den frågan. Vissa håller frågan på distans, lever som om den inte fanns och försöker att inte tänka på meningen med livet. Andra kokar ihop sina egna svar utifrån sina intressen, känslor och det som för stunden känns viktigt.

Ester i Bibeln försökte fly från frågan när hon precis fått ett plötsligt karriärlyft. Över en natt gick hon från att vara en i mängden till att bli en kändis. Hon fick en tung position i sitt nya land Babylon, som var kopplad till en plats i hovet, med helt obegränsade resurser och förmåner. Hon blev drottning.

Vi kan, precis som Ester, helhjärtat dyka in i det vi har för ögonen eller i kalendern och tappa den viktigaste frågan en människa kan ställa sig: Varför är jag här? Men Gud släpper inte den frågan. Och eftersom Han har lagt ner frågan i oss, kommer vi heller aldrig att bli av med den. Ester blev mitt i bruset av möjlighet och mingel påmind av en släkting att Gud hade en kallelse för just henne som var större än henne själv.

”För om du tiger denna gång kommer hjälp och befrielse till judarna från annat håll, men du och din fars hus kommer att gå under. Vem vet, kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet?” Ester 4:14 SFB15

Det fanns en orsak bakom hennes radikala lönelyft, nya nätverk och access till maktens korridorer. Gud kallade henne att vara med och skriva historia. Ester bejakade den kallelsen och räddade ett helt folk.

Vill du hitta Guds kallelse över ditt liv? Det finns ingen som kan ge ett lika bra svar på varför du är här som vår Skapare. Låt inte bruset överrösta Guds röst. Han har en plan mitt i din vardag och du kan få tag på den om du söker Honom.

Be för detta idag. Be att Jesus dagligen ska hjälpa dig överlåta ditt liv till Hans vägar och syften. Tacka Honom för att Hans vilja får ske i ditt liv.

Att addera något genom att ta bort något

Artboard 15

I många år har vi haft traditionen i vår kyrka att börja en ny säsong med att lägga extra fokus på bön och fasta. Anders Olsson, som leder vår kyrka vill alltid att vi som individer ska fortsätta växa och utforska allt det Gud har för oss. Inför varje säsong uppmuntrar han oss att låta Gud utstaka riktningen och förbereda oss för det som ligger framför. Även om vår böne- och fasteperiod har blivit en tradition är det inte något vi gör slentrianmässigt.

Jag gör en markering både inför mig, men även inför Gud att jag är målmedveten och står fast tills jag ser en förändring i de behov jag har.”
– Miriam, Volontär

Så varför är fasta viktigt för oss?
I hela Bibeln läser vi om att bön och fasta var något individer, församlingar och hela folk gjorde för att komma närmare Gud, som ett tecken på omvändelse, för att få ledning och för att få genombrott.

Vi tror inte det finns något krav på att man måste fasta, utan det är en inbjudan från Gud till oss att se en ytterligare nivå av vad bön kan göra och det andliga livet. Att addera en extra dimension i vårt andliga liv.

”När jag fastar blir min andliga människa större och starkare och min fysiska person mindre.”
– Johanna, Volontär

Välsignelsen från att ta lite extra tid i bön och fasta under denna period kommer vara märkbar inte bara genom genombrott, utan genom att vi lättare kan fortsätta lyssna in Guds ande även efter vi fastat.

”Fasta är en förstärkning av bönen, ett andligt vapen.”
-Åke, Bibellärare

Du kan vara med under vår bön- och fasteperiod och låta Jesus göra dig ännu hungrigare efter mer av Honom. Vi kommer ha morgonbön och andra bönetillfällen i de städer där vi finns så kolla i kalendern  för att se när och var vi samlas.

Här på bloggen kommer du under den närmsta tiden även få ta del av mer läsning från vår pastor Anders hjärta. Vi är övertygade om att de kommer att hjälpa och uppmuntra dig i vår gemensamma resa att upptäcka mer om vem Jesus är.

SAKER DU KAN VARA MED OCH BE FÖR
Be att vi ska få se fler lära känna Jesus i och genom vår kyrka
Be att vi ska få se många människor i vår kyrka som av tro väljer att döpa sig
Be att Gud väcker oss som församling till helhjärtad kärlek till Jesus, Bibeln och bönen.

Kontakta Oss

Vill du komma i kontakt med oss i Connect Church är du välkommen att fylla i ditt formulär nedan: