För en tid som denna

blogg-2

Har du någonsin ställt frågan: Varför finns jag? I så fall är du inte ensam. En del söker så djupt att de till slut får ett svar på den frågan. Vissa håller frågan på distans, lever som om den inte fanns och försöker att inte tänka på meningen med livet. Andra kokar ihop sina egna svar utifrån sina intressen, känslor och det som för stunden känns viktigt.

Ester i Bibeln försökte fly från frågan när hon precis fått ett plötsligt karriärlyft. Över en natt gick hon från att vara en i mängden till att bli en kändis. Hon fick en tung position i sitt nya land Babylon, som var kopplad till en plats i hovet, med helt obegränsade resurser och förmåner. Hon blev drottning.

Vi kan, precis som Ester, helhjärtat dyka in i det vi har för ögonen eller i kalendern och tappa den viktigaste frågan en människa kan ställa sig: Varför är jag här? Men Gud släpper inte den frågan. Och eftersom Han har lagt ner frågan i oss, kommer vi heller aldrig att bli av med den. Ester blev mitt i bruset av möjlighet och mingel påmind av en släkting att Gud hade en kallelse för just henne som var större än henne själv.

”För om du tiger denna gång kommer hjälp och befrielse till judarna från annat håll, men du och din fars hus kommer att gå under. Vem vet, kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet?” Ester 4:14 SFB15

Det fanns en orsak bakom hennes radikala lönelyft, nya nätverk och access till maktens korridorer. Gud kallade henne att vara med och skriva historia. Ester bejakade den kallelsen och räddade ett helt folk.

Vill du hitta Guds kallelse över ditt liv? Det finns ingen som kan ge ett lika bra svar på varför du är här som vår Skapare. Låt inte bruset överrösta Guds röst. Han har en plan mitt i din vardag och du kan få tag på den om du söker Honom.

Be för detta idag. Be att Jesus dagligen ska hjälpa dig överlåta ditt liv till Hans vägar och syften. Tacka Honom för att Hans vilja får ske i ditt liv.

Börja dagen rätt

”Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sade till dem: ”Mina barn, har ni inget att äta?” De svarade: ”Nej.” Han sade: ”Kasta ut nätet på höger sida om båten, så ska ni få.” De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra upp det för all fisken. Lärjungen som Jesus älskade sade då till Petrus: ”Det är Herren.” När Simon Petrus hörde att det var Herren drog han ytterplagget om sig, för han var inte klädd, och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. De var inte långt från land, omkring hundra meter. När de kom i land fick de se en koleld och fisk som låg på den och bröd. Jesus sade till dem: ”Bär hit av fisken som ni fick nyss.” Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken, och fast de var så många gick nätet inte sönder. Jesus sade till dem: ”Kom och ät.” Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått från de döda.” Johannesevangeliet 21:4-14 (SFB15)

Det är viktigt hur man börjar sin dag. Morgonen sätter ofta tonen förresten av dagen.

Jesus vill möta oss redan på morgonen med sin kärlek men ofta har vi svårt att hinna med att ta tid med Jesus på morgonen. Det är så mycket att hinna med. Lärjungarna hade kunnat ignorera mannen på stranden men de började ha en dialog med honom. Det var det bästa de kunde ha gjort. Resten av dagen hamnade under Guds välsignelse på grund av att de startade dagen med Jesus. På grund av att de tog en liten stund med honom fick de vara med om ett stort under som skulle påverka deras och andras liv på ett enastående sätt. Deras fångst och genombrott på morgonen var direkt kopplat till Guds vägledning och favör. Om vi vill att våra dagar ska vara under Guds välsignelser bör vi se till att börja dagen med honom. Även om vi har svårt att som lärjungarna se Gud mitt i våra omständigheter så är han ändå här. Börja dagen med Gud och luta dig in mot honom så kommer dina dagar att vara fylld av tacksamhet för vad Han har gjort.

Dagens bön: Tack Jesus att jag varje dag kan få lära känna dig mer och mer. Tack att du tar oss in i en livstil där samtalet med dig alltid har främsta platsen. Tack Jesus att du är min Herre och frälsare !

Amen

Atmosfär

”På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid vare med er!” När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: ”Ta emot den helige Ande! Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden.”” Johannesevangeliet 20:19-23 (SFB15)

Vi pratar ofta om atmosfär i olika sammanhang, men vad vi menar och lägger för innebörd i ordet är inte alltid solklart. Vi vet vad fysisk atmosfär är, det syre vi andas. Utan atmosfären skulle vi inte överleva länge. Det är förutsättningen för allt liv och tillväxt.

Den Andliga atmosfären i ett rum är minst lika viktig för vår andliga tillväxt som den fysiska är för vår existens. Andlig atmosfär kopplas mycket till den stämning som skapas i rummet. Du kan lätt avgöra om det finns en förväntansfull eller en dov och tung atmosfär etablerad i en samling. Atmosfär kan vara en hjälp eller något som stjälper. Den kan vara attraktiv eller frånstötande, varm eller frostig. Atmosfären bestäms av de som befinner sig i rummet. Man kan ändra en etablerad stämning om man är fast besluten om att att inte gå in under den rådande atmosfären och känslan utan vara där för att förändra den.

Jesus kom in i en atmosfär som var full av fruktan, besvikelse och tungsinthet. Men det räckte med ett enda ord från Mästaren för att känslan i rummet skulle förändras totalt. Jesus ingöt hopp, tro och glädje in i gemenskapen på bara ett ögonblick genom sin närvaro och sina ord.

Om du skulle känns att det känns tungt, tryckande och mörkt runt omkring dig. Bjud in atmosfärshöjaren Jesus. Runt omkring honom kan inte en känsla av hopplöshet länge. Han kan på ett ögonblick göra hela rummet fullt av ljus, frihet och frid. När han kliver in måste mörker kliva ut. Han är liv i överflöd.

Dagens bön: Jesus, låt mig bära med mig din atmosfär in i de platser du leder mig till. Tack att där du är där skapas liv, förväntan och glädje. Amen

När allt rasar står han vid din sida

”När soldaterna hade korsfäst Jesus tog de hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en för varje soldat. Men livklädnaden var utan sömmar, vävd i ett enda stycke uppifrån och ner. Därför sade de till varandra: ”Vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som ska få den.” Skriften skulle nämligen uppfyllas: De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Så gjorde nu soldaterna.” Johannesevangeliet 19:23-24 (SFB15)

Det är nog få saker som skapar större känsla av skam än att bli offentligt avklädd. Nakenhet på allmän plats har ända från Adams tid varit lika med skuld. En av de värsta mardrömmar man kan ha som ung är att i drömmen vakna upp mitt på ett köpcenter endast iklädd underkläder eller att drömma att alla klasskamrater stormar in i rummet för att snart upptäcka att man är naken kan ge oss kalla kårar längs med ryggen. Det är oftast då man vaknade ur drömmen för att tacka Gud för att allt bara var en ond dröm.

Det finns någonstans inom oss en skräck av att bli avslöjad, avklädd och bli en offentlig skampåle, där alla kan peka finger åt oss. I vårt samhälle är inte skuld, synd eller dåligt samvete det värsta som kan hända en människa. Det mest obehagliga är om en skandal blir ett faktum och som sedan leder till ett allmänt känt misslyckande.

Vårt hopp finns i vår frälsare som kan identifiera sig med det mest skamliga en person kan utsätta sig för, att bli offentligt avklädd. Det var något som enligt Gamla Testamentets profetior var tvungen att ske. Jesus ville visa att han kan kunde känna med alla människor som vid olika tillfällen går igenom situationer som fullständigt klär av oss. Där våra brister kommer i full dager och där du verkar förlora allt, även där vill Jesus visa sin medkänsla och förståelse. Han har själv varit där.

Längst ner på den sociala stegen möter vi en avklädd, smutsig och till det yttre sårbar Gud. En Gud som känt av smärtan av att vara helt utan kapital och resurser. En Gud som kan känna med oss i vår djupaste desperation och ensamhet.

Det fantastiska är att berättelsen inte slutar där, vändningen kommer ganska omgående. Jesus vill själv klä på den som just nu drabbats av skamfyllda och ensamma känslor. Han vill vissa på vägen till en framtid och ett hopp där ingen fördömelse finns. I Jesus finner vi den fullkomliga nåden och friheten.

Dagens bön: Tack Jesus att du ger mig perspektiv på mitt liv. Tack att du tog all skam, skuld och ensamhet upp på Golgata kors. Tack att vi i Dig är helt utan fördömelse. Amen

Låt sanningen bo i ditt hjärta

”Pilatus sade: ”Du är alltså kung?” Jesus svarade: ”Du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen, för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.” Pilatus sade till honom: ”Vad är sanning?” Med de orden gick han ut till judarna igen och sade till dem: ”Jag finner honom inte skyldig till något brott. Men ni har en sed att jag friger en fånge åt er vid påsken. Vill ni att jag ska frige judarnas kung åt er?” Då skrek de åter: ”Inte honom, utan Barabbas!” Barabbas var en upprorsman.” Johannesevangeliet 18:37-40 (SFB15)

Dygnet runt pågår en dragning inom våra liv om vad som ska vara den tongivande och dominerande kraften inom oss.

Bibeln talar om en kamp mellan vårt ego och vårt Gudomligt inspirerade syfte. Mellan att leva kortsiktigt och för stundens njutning eller att leva långsiktigt och för en dröm som Gud vill låta växa fram. Alla dessa dragningskrafter sker i vårt hjärta och landar sen i vår tanke och i våra handlingar.

Därför säger Bibeln i ordspråksboken att det är av stor vikt att uppmärksamma vad som sker i vårt hjärta. Det är där som den verkliga förändringen kan ske. Vi kan ibland tro att våra omständigheter och olika möjligheter är Guds vilja. Men Bibeln pekar främst på att det är vår inre kompass i hjärtat som ska visa vägen för vår framtid, inte öppna dörrar. Inte heller andras åsikter eller det som för stunden verkar bekvämt är alltid Guds vilja.

Jesu väg mot korset var ingen bekväm väg, han hade inte många supporters som hejade på honom och stöttade honom att gå hela den vägen. Det fanns helt andra möjligheter och öppna dörrar som kunde ha gett honom helt andra kortsiktiga fördelar. Han hade ett stort nätverk, kontakter bland inflytelserika ledare och många möjligheter till karriär om han bara tonade ner vissa åsikter. Jesus var dock inte intresserad av något annat än att följa det som låg i hans hjärta, oavsett konsekvenserna. Han visste att om han följde sitt hjärta så skulle Guds rike på sikt expandera fenomenalt. Vad fanns i Jesu hjärta?

Vad gjorde att hans inre kompass ledde honom rakt in en oerhörd press och stress utan att vilja backa?

Hela Hans hjärtat var fullt av Guds Ande, Guds ord och en tydlig bild varför han fanns här på jorden. Det gjorde honom totalt ostoppbar! Gud vill forma ditt hjärta på samma sätt. Han vill att sanningen ska vara din ledstjärna. Den finner du endast i Guds ord. Det är det viktigaste som kan få fylla våra hjärtan för att få oss att vinna den dagliga dragkampen för att följa Guds vilja!

Dagens bön: Tack Jesus att du är mitt bästa exempel på att det lönar sig att följa Guds vilja. Tack för att du var lydig i att följa sanningen utan att kompromissa. Hjälp mig att vara din efterföljare. Amen

Kraften i enhet

”Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett liksom vi är ett: jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem så som du har älskat mig.” Johannesevangeliet 17:20-23 (SFB15)

Meyer Guggenheim var en entreprenör och företagare i USA på 1800 talet. Han invandrade från Schweiz och i mitten av 1800 talet vann han enorma förmögenheter genom hans investeringar i gruvindustrin. Hans viktigaste medarbetare var hans egen familj. Guggenheims familj fick 10 barn varav fem jobbade i pappans företag. Han såg sin familj som sitt viktigaste team för att ta företaget till framgång och succé.

Vid ett tillfället samlade han sina söner och gav dem en sticka var. Han sa åt dem att försöka bryta den. Alla lyckades. Sedan tog han lika många stickor som han hade barn och samlade ihop dem till en tight samling stickor. Han gav samlingen till vart och ett av barnen och bad dem försöka knäcka samlingen stickor. Ingen lyckades. Meyer sa sedan till barnen att om de bara levde för sig själv blev de troligtvis offer för omständigheter och lätta att knäcka. Däremot om de höll ihop som familj i sitt familjeföretag fanns det ingenting som kunde knäcka dem. Han ville illustrera kraften i enhet. Familjen Guggenheim gick till historien som ett av USA:s rikaste och mest framgångsrika familjeföretag under många decennier. En viktig faktor var deras förmåga att jobba mot ett gemensamt mål och hålla ihop.

Jesus ber en av sina sista böner i Johannes kapitel sjutton. Det är en bön om enhet. Jesus ser att enheten alltid kommer att vara under attack därför att vår fiende ser att det är nyckeln till all verklig framgång i våra familjer, församlingar och samhällen. Gud ber att vi ska bli ett därför att det gör oss så effektiva. När vi är ett kan vi lägga mer kraft på vårt uppdrag att nå vårt samhälle med Guds kärlek och evangelium. Splittring knäcker de bästa avsikter och drömmar. Enhet gör att det inte finns någon övre gräns. Därför är Jesu böner kopplad till att vi behåller enheten. Med enhet når vi våra drömmar, utan den når vi inte långt. Därför bör vår dagliga bön vara att våra familjer och vår kyrka lever i en växande enhet och kärlek.

Dagens bön: Bevara oss i vår enhet. Låt oss hitta vägar till försoning, förlåtelse och respekt som är grunden för all enhet och längtan att tillsammans nå längre än vi vågar tänka eller drömma.

Fullkomlig glädje

 

”Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid när jag inte längre ska tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn. Jag säger inte att jag ska be till Fadern för er. Fadern själv älskar er, för ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud.” Johannesevangeliet 16:23-27 (SFB15)

Det finns få saker i livet som gratis skänker oss så mycket hälsa som glädje. Varje gång vi skrattar och ler sker det utsöndringar av det vi kallar för endorfiner i våra liv, kroppens eget morfin och förstärkare av vårt immunförsvar. Självklart är det inte bara glädje som sätter igång de processerna men den är väldigt viktig. Jag tror att det är sunt att varje dag ge sig hän åt minst ett riktigt stort garv. Det finns alltid något komiskt att känna glädjen i. Varför inte skratta lite åt sig själv ibland, och inte ta allt på blodigaste allvar. Det finns självklart gränser för vad som är frisk och sund glädje.

Bibeln lyfter aldrig upp skadeglädje eller humor som sker på bekostnad av andra som något positivt. Däremot finns det så mycket annat att vara glad över. Jesus lyfter fram det faktum att våra namn är skrivna i Livets bok som ett stort ämne att vara glad över. I dagens text är bönen ett medel som kan generera stor glädje. Bibeln kommunicerar aldrig att bön är något som gör oss dystra och nedstämda utan snarare lätta och glada. Helt enkelt därför att bön skapar större närhet och gemenskap med Gud.

Gud är glädje och jag är övertygad om att det är ett av de första uttrycken vi kommer att möta den dagen vi kommer till himmelen. Men redan nu kan vi få en försmak av den himmelska glädjen redan här på jorden genom att investera i bön. Ett av målen med bönen är att öka en känsla av lycka och välbefinnande. Jag är övertygad att om du vill bli gladare i ditt liv så låt bönen en central roll. Ju mer du ber desto mer ser du resultat i form av bönesvar, vilket skänker oss enorm djup och varm glädje. Gud har dessutom gett oss ett namn som gör vår bön till vår Fader ännu mer effektiv vilket är namnet Jesus.

Dagens bön: Tack Jesus att du ständigt öppnar dörren till glädje. Hjälp mig att bli delaktig av den så jag i min tur kan få dela med mig av den till andra. Amen

Ett fruktbärande liv

”Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min Far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min Fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min Far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.” Johannesevangeliet 15:7-16 (SFB15)

När filmer görs är det inte sällan man börjar med att ta sista scenen först. Sedan jobbar man sig mot startpunkten av berättelsen. Ett av de viktigaste momenten är sedan att klippa ihop filmen. Det finns en kraft i att ha målet i sikte. Det hjälper till att hålla en stadig kurs och inte vika av in på återvändsgränder. Det finns en slut scen för oss alla som Gud har planerat. När vi läser texten ser vi att den sista bilden av ditt liv här på jorden är i form av ett fruktträd. Guds vilja för våra liv är inte att vi ska liknas vid ett uttorkat, bittert och frustrerat träd utan ett träd dignande utav frukt som många kan ta del av.

Vad innebär det att bära frukt?

Det innebär att vårt liv med Gud har producerat en karaktär som går framåt, är god och inspirerar andra. Gud planerar aldrig att vi ska misslyckas utan snarare att vi ska se tillbaka på ett liv full av genombrott. När vi håller oss nära honom, tar näring och är starkt kopplad till honom kan vi inget annat än att växa. Det är det Gud har bestämt för oss även om vi går igenom tillfälliga svackor. För honom är svackorna oftast ett sätt att dra oss bakåt så att vi snabbare kan slungas framåt som en pilbåge. Gud är oerhört mån om vårt liv och har bestämt sig för att vi ska bära frukt, frukt som består.

Dagens bön: Tack Jesus att du har en bestämd att jag ska bära frukt. Tack att du ger ständig näring genom ditt ord och att du låter mig växa steg för steg i min egen takt. Amen

Kompassen som leder dig rätt

”Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er?

Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni.” Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?”

Jesus sade till honom: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni honom och har sett honom.”” Johannesevangeliet 14:1-7 SFB15

Att gå vilse eller känna sig vilsen är en krypande och kvävande upplevelse. Vid flertal tillfällen när man upplevt vilsenheten i en stor skog eller i en storstad ökar pulsen och blodtrycket. Många människor upplever inte bara geografisk vilsenhet utan även vilsenhet i relationer. Man vill så väl men når inte fram, man vill så gärna koppla men möts av kyla och ett växande utanförskap tar över. Vilsenhet är ibland en farlig plats därför att paniken är så nära med ogenomtänkta beslut.

Jag tror vi alla vid olika tillfällen drabbas av vilsenhet. Vi har svårt att se vart vägen går och allt känns som in en dimma. Så kände Tomas när han lyssnade på Jesus som talade om slutmålet för deras vandring: den nya världen där vår allsmäktige Fader regerar totalt. Han förstod inte hur han skulle hitta vägen, hitta GPS-signalen som tog honom dit. Jesus svarade väldig enkelt och tydligt med att säga att Han är vägen.

Jesus är vägen och det finns inget att tillägga. Vill man komma ur sin vilsenhet känslomässigt, finansiellt, relationellt, andligt, ja även geografiskt behöver det börja med en person, vår guide och herde, Jesus Kristus. Han börjar direkt peka oss mot ett håll och ger oss steg för steg ledning ut ur förvirringen. Det absolut första han leder oss in i innan han tar oss vidare är in i friden. Det är utgångsläget. Känn ingen oro!

Gud vill och kan ge oss en översikt och en karta över vad han har för planer för våra liv.

Dagens bön: Tack Jesus att du hjälper mig att leva nära dig. Tack att du är vägen in i tydlighet, trygghet och frihet. Tack att du är min guide i livets alla svåra beslut. Jag litar på att du alltid vill leda mig rätt. Amen!

Att tvätta varandras fötter

”När han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sade han till dem: ”Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig Mästare och Herre och det med rätta, för det är jag. Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jag säger er sanningen: Tjänaren är inte större än sin herre, och budbäraren är inte större än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det.” Johannesevangeliet 13:12-17 (SFB15)

Det är alltid upplyftande att möta människor som vitaliserar själen. Vissa personer har en förmåga att lyfta sin omgivning, ofta omedvetet. Det finns något i deras kroppsspråk och utstrålning som ändrar stämningen till det bättre. Det handlar inte främst om vad de säger utan hur de säger det och vad vi känner efter att de lämnat rummet.

Jesus är väldigt tydlig i vad han vill få fram i lärjungarnas liv. Han tvättar deras fötter. På den här tiden hade man sandaler. Efter en lång dag samlades mycket skräp i sandalerna. När Jesus tvättar lärjungarnas fötter vill Jesus få fram en ny attityd i deras liv. Han vill få dem att bli som Honom och aldrig vara rädd för lite smuts. Han vill få in värderingen att rikast är den som tjänar andra mest.

I vårt samhälle handlar det mycket om att ta för sig, att armbåga sig en väg framåt. Guds rike kommer in med något nytt, att vi är här för att tjäna varandra. Vi behöver upptäcka friheten i att tvätta bort varandras smuts oro, bekymmer, fruktan och mycket annat. En kristen som är fylld av Guds ande och som läser sin bibel och lovsjunger Gud kommer dagligen att nästan omedvetet tvätta folks inre liv. Bara mötet mellan två personer där någon är inställd på att tjäna den andre gör att en förnyelse kan sätta igång.

Dagens bön: Tack Jesus för att du gör mig ödmjuk så jag kan betjäna min omgivning och få folk att bli fria ifrån smuts och negativitet. Tack för din nåd och sanning i Jesu namn! Amen

Kontakta Oss

Vill du komma i kontakt med oss i Connect Church är du välkommen att fylla i ditt formulär nedan: