Från Hillsong Family till Hillsong Church

För 13 år sedan när jag och Camilla precis byggt färdigt vårt hus i Skåne fick vi ett telefonsamtal från en pastor vid namn David Johansson från församlingen Gilead. Han ville att vi skulle komma och tala på en inspirationshelg i kyrkan som han ledde i Göteborg. David var tydlig med att han såg något större än att vi enbart skulle predika denna helg. Han hade en önskan om att vi skulle flytta till Göteborg för att bli pastorer, och på sikt även föreståndare i kyrkan.

Vår första reaktion till samtalet med David om att flytta till Göteborg var att det inte var aktuellt. Men vi ville gärna besöka och predika i kyrkan. Efter vår resa till Göteborg upplevde både jag och Camilla att Gud gjort något i våra liv. Det väcktes tro i våra hjärtan.

Trots att församlingen vi mötte var i en utmanande säsong, fick vi tro för att Gud ville göra något radikalt på denna plats. Så vi sålde vårt hus i tro, innan vi fått en tydlig kallelse från församlingen om att bli pastorer. För våra familjer, vänner och kolleger var vårt steg oväntat och i vissas ögon oförnuftigt, eftersom vi lämnade ett nybyggt hus, bra ekonomi och en bekväm tillvaro bakom oss. För oss har kallelsen varit viktigare än att leva ett tryggt och etablerat liv.

Nu efter 12 år i Göteborg har vi inte ångrat en sekund av vårt beslut. Priset var högt men belöningen, att få se en kyrka växa så radikalt, har varit enastående. Gud har välsignat oss och kyrkan långt mycket mer än vi kunnat ana. Tillväxten har varit så stark att vi nu även finns på andra orter som Jönköping och Örebro, där våra fantastiska team ständigt når nya människor med evangelium.

En av våra viktigaste influenser som pastorer och ledare de senaste 18 åren, har varit inflytandet från Hillsong och vår nära relation till pastorerna Brian och Bobbie Houston. De grundade sin kyrka i början på 80 talet och leder idag en rörelse som finns på alla kontinenter.

När det kommer till kultur, ledarskap och kreativitet har Hillsong varit en ovärderlig hjälp. När min vän Andreas Nielsen blev Lead Pastor i Hillsong Stockholm för mer än 10 år sedan, fick vi ännu mer hjälp att bygga en kyrka som kan nå nya människor. Andreas och Linas ledarskap har varit den viktigaste inspirationskällan för mig och Camilla när det kommer till att forma en kultur med goda värderingar i Guds hus. Dels för att de varit nära geografiskt, men också för att tiden har visat att deras liv bär en kvalitet och integritet som håller i det långa loppet. Gud har också välsignat deras arbete på ett fantastiskt sätt. De leder just nu den största kyrkan i Skandinavien, vilket i sig är ett kvitto på Guds nåd och på deras goda ledarskap.

En viktig tidpunkt i vår kyrka var för några år sedan när vi blev inbjudna att bli en del av det som kallas för Hillsong Family. Det är ett globalt nätverk av ett antal kyrkor som under en lång tid haft en nära relation med Brian och Bobbie. Genom att vara en del av nätverket fick vi som kyrka och pastorer, ett tydligare och mer etablerat samarbete. Samma år som Connect Church blev en Hillsong Family-kyrka växte kyrkan mer än den någonsin gjort tidigare. Vi såg att det var ett välsignat steg för oss att vara en del av en större familj.

Hillsong är en starkt växande internationell rörelse som har över 100 000 deltagare i sina kyrkor och campus. I de länder där Hillsong växer fram finns en längtan och drivkraft att inte bara finnas i en stad, utan också ta ansvar för landet och plantera nya initiativ. När Hillsong i Sverige började röra sig mot Göteborg, trodde vi inte initialt att vi skulle vara en del av det, men vi ville självklart välsigna initiativet. Men samtidigt började Gud bearbeta mitt inre och den processen förändrade till slut hela bilden.

Jag tror att all djupgående förändring och alla stora skiften börjar i vårt inre, där två områden behöver beröras av Gud; vår ödmjukhet och tro. Ödmjukhet är att låta Guds vägar och vilja få företräde framför mina egna tankar och min egen vilja. Tro är att lita på att Guds löften bryter igenom med kraft när vi följer och lyder honom. När vi låter Guds vilja bli vår, är inga hinder oövervinnerliga.

Vid ett tillfälle hade jag och Andreas ett samtal om de visioner och strategier våra olika kyrkor bar på för att nå vårt land med evangelium. Vi upptäckte att vi hade en nästan identisk vision och längtan. I det läget fick jag tro för att en accelerering av evangelisation kan ske om vi samarbetar. Dessutom ligger våra kyrkokulturer så nära varandra att resan inte skulle bli så lång. Min inre kompass var tydlig och jag kunde i det läget följa Guds Andes maning att gå i en riktning mot ett eventuellt samgående mellan våra kyrkor.

När jag ställde frågan till Andreas om hur ett införlivande skulle kunna se ut, och om det var en möjlig väg för oss att gå, var han öppen för att söka Guds väg i detta. Under ett par månaders samtal kom vi fram till ett beslut som bara förstärkts ju längre tiden gått och som även styrelserna i respektive kyrkor fått samstämmighet i; Att välja att göra två relativt lika kyrkor till en och spara både tid, kraft och kapital. Att Connect Church inom en snar framtid, efter en omröstning i församlingen, kan välkomnas som Hillsong Göteborg, samt att de arbeten som vi startat i Jönköping och Örebro också blir en del av Hillsong Sverige, är något vi tror är välbehagligt för Gud.

Beslutet inom mig och Camilla påminner i många avseenden om vårt avgörande beslut 13 år tidigare, att lämna Skåne i tro på att Gud ville något bättre för oss. Det var för några ett oväntat beslut men samtidigt en välsignad inriktning som lett till att Guds rike expanderat starkt de senaste åren.

Efter att i snart 20 år haft en nära relation till Hillsong och pastorerna Brian och Bobbie samt Andreas och Lina, känner jag och Camilla att det känns spännande att ta nästa steg från att vara en Hillsong Family-kyrka till att helt bli en del av Hillsong Sverige och campus-pastorer i Göteborg. Vi är övertygade om att Andreas och Lina har kapaciteten och integriteten att vara våra pastorer och ha det högsta ansvaret genom att vara Lead Pastors för Hillsong Sverige. Vi tror att detta är Guds väg för vår kyrka, att det kommer få betyda något fantastiskt för våra städer och även påverka hela vårt land. Det bästa ligger framför oss.

Måndagen den 18:e september har vi vår första Q&A med Anders och Camilla och Hillsong Sveriges Lead Pastors Andreas och Lina. Alla är välkomna till denna kväll.

KONTAKT

 

Du är alltid i majoritet

Artboard 13

När alla verkar gå i motsatt riktning ifrån de värderingar man själv är övertygad är rätt, kan det kännas som att man är i minoritet. Det är lätt att känna sig ensam i det läget. Speciellt när man har ansvar för något, eller är en förebild, och ska leva upp till de förväntningar som ställs.

När den stora massan ser oförstående på en och tycker att man är gammalmodig, då kan man faktiskt börja tvivla på de grunder man byggt sitt liv på. Där börjar en kamp som ibland kan kännas övermäktig. Att stå emot trycket från en tillsynes överväldigande majoritet kan vara svårt. Då är frestelsen stor att man ger efter, och kompromissar med sitt hjärta.

Profeten Elisha i Bibeln kände av samma kamp när hans tjänare pekade på det orimliga i att försöka fightas mot en tillsynes gigantisk armé, som hade omringat dem. All kraft kan gå ur oss i såna lägen. Vi kan ha svårt att hitta stöd och energi att stå fast.

Elisha visste dock bättre. Han hade nämligen förstått att den som går med Gud, i takt med hans vilja, alltid är i majoritet.

”Och Elisha bad: ”Herre, öppna hans ögon så att han ser.” Då öppnade Herren tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisha.” Andra Kungaboken 6:17 SFB15

Profeten Elisha kunde ingjuta mod i sin tjänare genom att peka på ett faktum som de flesta missat, men som ändå är en realitet. Guds trupper av änglar är långt mycket större och starkare än all den kraft mänskliga arméer kan få fram. Jesus sa själv att Han kunde kalla till sig mer än tolv legioner änglar om Han ville det.

Poängen Elisha ville bevisa för sin tjänare och även för oss är att när vi går med Gud är de som är med oss fler, än de som är emot oss. När vi förstår det ger det självförtroende att inte ge upp, eller kompromissa. Att orka ta några fighter till, för det som är rätt, sant och rent.

När du känner dig i underläge, tänk då på den osynliga armén som du har runtom dig. Med Jesus är du alltid i majoritet.

Be för detta idag. Be att Gud hjälper dig att leva för Honom när allt verkar peka emot dig. Tacka Jesus för att Hans armé av änglar alltid är redo att strida för det som är rätt.

 

Din vision är din framtid

Artboard 5

120 personer var samlade för att be på övervåningen i en byggnad, på en plats Bibeln kallar för övre salen. Då föll plötsligt Guds Ande över dem och fyllde hela rummet och alla som var där.

Det som hände i det ögonblicket var att församlingen fick en ny förmåga att se. Gud hade redan gett människan möjligheten att se genom våra fysiska ögon men nu gav Hans Ande oss möjligheten att se det osynliga. Det inte våra fysiska ögon kan registrera kan vår Ande uppfatta.

”Men som Skriften säger: Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin Ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud.” Första Korintierbrevet 2:9-10 SFB15

Genom våra inre andliga ögon kan vi se Guds syfte med våra liv. Vi kan få en aning om vad Gud har för planer och genom det komma i linje med hans tankar. Ofta i tillbedjan och lovsång talar Gud direkt in i våra hjärtan. Det var i ett sådant ögonblick som de 120 personerna i övre salen välkomnade den helige Ande.

Jag har sett att en stund med Jesus i tillbedjan fyller mig med tro på att Gud verkar, bearbetar och påverkar min framtid där dörrar öppnas och stängs genom Guds omsorg och vägledning.

När Anden föll på pingstdagen i andra kapitlet i Apostlagärningarna så ställde Gud in vår skärpa så att vi till och med kan se in i den framtid Gud har för oss. Unga ska se syner, och gamla ska ha drömmar. Allt för en möjlighet att genom Guds nåd kunna se in i det våra hjärtan inte kan ana.

Det vi drömmer om är också det vi tar riktning mot. Därför blir ofta vår vision, vår framtid. Ta emot Hans Ande och lyft din blick mot vad ögat inte har sett. Gud har en plan för oss, Anden guidar oss in i den.

Be för detta idag. Be att Gud ska öppna ditt hjärta för Guds ljus för hans Ande. Be att han ställer in dina ögons andliga skärpa, och ger dig visioner och stora drömmar. Tacka Honom för att Han har en plan för just ditt liv.

Fråga efter den goda vägen

Artboard 8

Det är mycket snart. Vi har en fullspäckad höst framför oss som kyrka. Supersunday, kurser, läger, team gatherings, julkonsert och heart for the house. Och även om det är mycket att se fram emot så kan det ibland kännas som att man behöver trycka på paus en stund. Och så är det ofta i livet.

Men Gud vill inte att du ska stressa igenom den här hösten. Han vill att du ska hitta ro hos Honom inför varje dag. Hur mycket eller lite som än händer runt om dig, så vill Gud ge dig ett inre lugn och en inre styrka. Han vill att du ska se på kalendern och med förväntan känna att det bästa ligger framför.

Inför varje ny början uppmuntrar Bibeln därför oss: ”Sök först Guds rike.” Matteusevangeliet 6:33 SFB15

Vår pastor Anders skrev i sitt blogginlägg om Guds naturlagar, att varje gång vi ger ut sätts en bumerangeffekt igång, där något kommer tillbaka till oss. Så är det också med den tid och energi vi avsatt till fasta och bön dessa veckor. Det är en investering. Att inleda hösten med bön och fasta, är att ge tid och energi till Gud, men i längden kommer det visa sig att det gav mer tid och energi tillbaka.

”Bön och fasta ger människan en fighting spirit som gör att hon inte ger upp”, skrev Anders i ett annat blogginlägg.

Att börja dagen och nya säsonger med att lägga allt i Guds händer frigör Hans energi i det du står inför. Det påverkar din ingång, din utgång och dina perioder av väntan. Det vägleder dig att fokusera din energi på rätt saker.

Jeremia 6:16 säger: ”Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så ska ni finna ro för era själar.”

Vi går nu in i tredje veckan av vår gemensamma böne- och fasteperiod. Och även om vi gör det här tillsammans så är det en personlig resa för oss alla. Några av oss har redan börjat märka en skillnad i det andliga livet. För andra har det varit en utmaning att hålla fast vid sitt beslut att fasta. För en del har listan med böneämnen börjat minska och listan med tacksägelseämnen börjat växa. Ytterligare några har funnit det svårt att hinna be, då livet blivit ovanligt stressigt under fasteperioden. Men gemensamt för oss alla är ett beslut att söka Guds rike först denna höst, och det ser Gud.

Det står att ”Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.” 2 Krönikeboken 16:9 SFB15

Så ta nya tag och fortsätt ta lugna stunder med Gud denna sista vecka i böne- och fasteperioden. Vi fortsätter ha morgonbön, varmt välkommen på det. Du hittar tid och plats i kalendern.

Vägen till uppenbarelse

Artboard 12

Som pappa är det alltid en stor förmån att få ta en stund med mina barn och hjälpa dem med deras läxor. En favorit är matematik. Inte för att jag är en superstjärna när det kommer till ämnet, utan därför att kunskapen sitter kvar och jag känner mig som en stjärna varje gång jag kan förklara hur man löser talen. Det är som ett korsord eller en klurig rebus, man måste tänka, processa, förenkla och attackera frågan från olika håll. När man tittat på frågeställningen tillräckligt länge så ser man förhoppningsvis lösningen. Man får en ”aha upplevelse”.

Matematik handlar mycket om att förenkla och att man hittar formeln som någon utarbetat för att lösa talet. Känslan av att se och förstå, är som att få något uppenbarat för sig.

I Bibeln innebär en uppenbarelse att man kan se och förstå det som är komplicerat eller till och med obegripligt. Ordet uppenbarelse betyder ”att visa fram något som varit dolt” eller ”att avtäcka” . Det fanns där hela tiden, men genom uppenbarelsen så kunde man se det.

När vi läser vår bibel använder Gud uppenbarelsen som ett redskap för att få oss att förstå ordet. Vi får plötsligt aha-upplevelser. Något tar tag i oss, vi ser något i skriften vi inte sett tidigare. En ny lampa tänds inom oss och ett nytt område är avtäckt och fullt synligt. Det kan vara en uppenbarelse av Guds kärlek, Guds planer, Guds kraft eller något annat. Det kan vara att vi plötsligt kan koppla ihop ett bibelord med en situation i våra liv. Kanske förstår vi ett mönster och ser samband mellan händelser. Eller så blir vi berörda av det där bibelordet vi hört hundra gånger och aldrig tagit till oss.

Bibeln säger att vår främsta lärare inte är någon människa, utan Guds Ande. Den Helige Ande vill genom sin närvaro förenkla och förklara det som vi annars inte skulle se. Paulus hade många erfarenheter av det och de upplevelserna var ofta vägledande för hans liv.

Den bäste teologen är inte den som har studerat längst utan den som låter Anden tala och uppenbara. Det är först med insikter från Honom som vi kan känna oss som stjärnor under bibelstudierna.

Paulus sa: ”Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa, utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus.” Galaterbrevet 1:12 SFB15

När du läser Bibeln, be Anden förklara det du inte förstår. Det står att Anden öppnade lärjungarnas sinnen och det vill Han göra i ditt liv. Han vill uppenbara nya saker för dig på ett sätt som bara Han kan. Tillsammans med Honom kan bibelläsningen gå från att vara slentrianmässig till något du längtar efter att göra, både själv och tillsammans med dina vänner och din lifegroup.

Du har något spännande framför dig. Den helige Ande kommer göra hela skillnaden.

Be för detta idag. Be om den helige Andes närvaro i ditt liv. Be att Bibeln får vara levande för dig genom Andens hjälp att förklara ordet. Tacka Gud för att Han har gett oss en Hjälpare som alltid är vid vår sida.

Håll inte tillbaka

Artboard 14

Det finns ett talesätt som säger att: ”Den som spar han har.” Och det är sant. Det finns en viktig sida i att spara till vissa mål i livet och i att ha en buffert när det oväntade sker. Mycket av det vi konsumerar har bara en tillfällig effekt och bygger inga egentliga värden. Bara det faktum att man lägger undan en del av sitt kapital inför något i framtiden är en vinst. Men framför allt visar sparandet på en karaktär som fått disciplin, vilket kommer att löna sig även inom andra områden i livet på sikt.

Bibeln visar också på en annan sida som starkt bygger våra liv, och det är faktiskt motsatsen till att spara. Generositet och osjälviskhet är själva grunden i Guds kärleksbudskap. Ty så älskade Gud världen att han GAV oss sin enfödde son. Givande är en stor del av att vara Jesu efterföljare.

Som människa kan man falla in i tanken att den som ger förlorar något. Inget kan vara mer fel. Givande är faktiskt inget annat än en investering. På andra sidan av vår generositet finns alltid en belöning.

”Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle, och särskilt mot dem som tillhör trons familj.” Galaterbrevet 6:9-10 SFB15

Bibeln pekar ofta på naturlagarna och att vi i dem kan se hur Guds rike fungerar. De som är bönder blir dagligen påminda om att den som sår får skörda. De vet att de behöver så ett frö för att något ska kunna växa och ge skörd. Men det är lika sant för oss alla. Om du vill skörda något från Guds hand imorgon, behöver du investera något idag.

Det handlar inte bara om pengar utan om vår tid, vår kärlek, vårt tålamod, vårt kroppsspråk, våra hem och andra ägodelar. Varje gång vi ger ut av oss själva sätter naturlagarna Gud etablerat på jorden igång en bumerangeffekt där något kommer tillbaka till oss. Det kanske kommer tillbaka på ett helt annat sätt än du förväntat dig eller när du minst anar det, men det du sått kommer ge skörd.

Så våga kasta bumerangen – det är vägen in i en välsignad livsstil.

Be för detta idag. Be att du ska få se Guds naturlagar i din vardag. Tacka Jesus för att han leder dig in i en generös och osjälvisk livsstil som Jesu lärjunge. Prisa Gud för att Han är en generös Far som ger oss allt vi behöver.

Höj din förväntan

Artboard 4

En gravid kvinna känner av att det är något som börjat hända på insidan långt innan det syns utåt. Nytt liv som börjat ta form kan inte registreras med ögat. Du kan se dig om på ditt liv och känna att inget mirakel är inom sikte, men Gud har oftast påbörjat bönesvaret långt före det blir verkligt för dig.

Alla genombrott till nya områden sker genom att Gud fått göra något inom oss som fått växa.

När vi upptäckte att min fru Camilla var gravid var det något som skapade enorm förväntan långt innan barnet blev fött. Men tiden däremellan var större än en väntan. Jag tror att Gud gett oss en tid på cirka 9 månader för att vi ska hinna växla in våra liv på ett nytt spår och förbereda oss för det som kommer. Under en graviditet tar drömmar fart, investeringar görs, kurser läses och utrymme skapas. Allt innan något liv sett dagens ljus. Vi ser framemot det barn som ska komma och denna förväntan leder oss in i en process som successivt välkomnar miraklet.

Förväntan är en nyckel till expansion när det gäller Guds rikes välsignelser över våra liv. Den hjälper oss att lyfta vår blick och fästa ögonen på ett kommande bönesvar. Gud har makt att göra vad som helst, men vår tro är ändå det som öppnar upp för Guds kraft att verka i våra liv.

Även när allt verkar tala emot oss, kan undret ske att Gud skapar förväntan inom oss.

”Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn! Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har haft födslovärkar, för den ensamma har många barn, fler än den som har en man, säger Herren. Utvidga platsen för ditt tält, spänn ut tältdukarna där du bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka, för du ska breda ut dig åt både höger och vänster. Dina avkomlingar ska få hedningar som arv och på nytt befolka ödelagda städer.” Jesaja 54:1-3 SFB

Våra gudstjänster är till viss del en kamp om vår förväntan. Det är en av anledningarna till varför möten på söndagarna bör bli en regelbunden vana i våra liv. Gud kan genom våra möten plantera in ett frö av tro som kan få vara vägledande för oss resten av veckan. Utan tro är det omöjligt att förvänta sig Guds totala genombrott i våra liv, men genom tron kan allt hända. Att jubla för något innan det har skett är en trons skola Gud vill föra in oss i.

Be för detta idag. Be att Gud ska hjälpa dig att växa i förväntan och att du ska kunna behålla den på lång sikt. Be att Gud höjer taket för din tro och låter ditt inre liv bli rikare. Tacka Honom för alla kommande bönesvar redan idag. 

 

Det ligger i luften

Artboard 7

När Jesus kom tillbaka till sin hemstad och började predika för sina gamla grannar, var första responsen förvåning. Alla häpnade över den vishet som kom ut ur Hans mun. Vad hade hänt med snickarsonen?

En atmosfär av inspiration och förväntan började infinna sig i rummet medan Jesus talade. Något låg i luften, något var på gång.

Tyvärr kom jantelagens krafter i rörelse när någon började tala ner Jesus. Deras egen bild av vem Jesus varit gjorde att de inte såg vem Han är. Skaran började påminna varandra om att Han bara var vem som helst, en del av grannskapet, någon att inte fästa så stor vikt vid. Genom jämförelseleken drog de ner Jesus, Gud själv, till vår nivå.

Omedelbart började atmosfären i rummet ändra sig. Folk började skruva på sig och negativa kommentarer cirkulerade under sammankomsten. Atmosfären av förväntan dog. Dörren till mirakler och en blomstrande stad smällde igen framför allas ansikten och cynismen och negativiteten tog dess plats.

Skriften säger att Jesus hade svårt att göra mirakler i sin hemstad. Om atmosfären av tro hade fått växa en stund till hade Jesus kunnat bota alla som var sjuka på gudstjänsten och i hela staden. Jesus hade kunnat välsigna sin barndoms stad med kraft, helade äktenskap, upprättad ekonomi, tillväxt, entreprenörskap och hälsosamma relationer. Kreativitet och liv var precis inom räckhåll för att frigöras, därför att Gud var i sta’n. Skaparen själv hade gjort entré.

Gud vill alltid bygga en atmosfär av tro. Därför säger Han att vi ska lovprisa, tillbe och till och med jubla, mitt i utmanande omständigheter.

”Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn! Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har haft födslovärkar, för den ensamma har många barn, fler än den som har en man, säger Herren. Utvidga platsen för ditt tält, spänn ut tältdukarna där du bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka, för du ska breda ut dig åt både höger och vänster. Dina avkomlingar ska få hedningar som arv och på nytt befolka ödelagda städer.” Jesaja 54:1-3 SFB

Tillbedjan har en otrolig förmåga att skapa en atmosfär av tro och ge utrymme för Guds under att ske. Låt inte Nasaret-attityden styra ditt liv. Ta emot Jesu möjligheter i tro.

Be för detta idag. Be att Gud hjälper dig vara en person som bryter jantelagen i din omgivning och öppnar dörren för mirakel. Tacka Jesus för att Han förvandlar hela ditt liv till en lovsång som ärar Honom.

För din nation och denna generation

Artboard 19

När Winston Churchill sa: ”Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket” var det för att berömma en liten grupp brittiska piloter. Några som offrade allt för att skydda England mot tyskarnas massiva offensiv under andra världskriget. Det var en grupp människor som gjorde allt för att försvara sitt land och sin generation, men också kommande generationer.

Drottning Ester i Bibeln stack ut ur anonymiteten genom att ta ställning. Hon vågade ta initiativ för att försvara sitt folk och nästa generation.

”Kungen sade till henne: ”Vad vill du, drottning Ester? Vad är din begäran? Om den så gäller halva riket ska du få det.” Ester 5:3 SFB15

Ester vågade och vann inflytande. Tusentals människor fick sen ta del av vad hennes mod åstadkom.

Idag befinner vi oss inte i samma läge som Ester och piloterna men det kan fortfarande finnas situationer som kräver mod att ta initiativ. Kanske ser vi orättvisor i vår omgivning, eller en negativ utveckling i vårt land.

Churchills berömda citat berättar för oss att många var berörda, men få agerade. Man kan fråga sig, vad gjorde alla andra? Att den stora majoriteten ibland är passiv beror kanske på att en del förväntar sig att någon annan ska höja rösten. Andra tror att ens egen röst är för obetydlig för att göra en skillnad. Man förstår inte att all den välfärd och de möjligheter som finns idag, har någon betalat ett pris för.

Att vi har kyrkor i varje stad är en självklarhet för oss idag, men något tidigare generationer fått kämpa för. Idag stängs kyrkor ner och den kristna rösten i samhället är marginaliserad. Däremot växer andra ideologier i vår tid och tar mycket utrymme i media, med en röst som tilltalar en ung generation.

Många tror att kyrkan är något man alltid kan besöka vid behov, njuta av när man har tid och tycka om när den kommer på tal. Faktum är dock att kyrkan kan vara borta om några generationer om inte tillväxten tar fart. För att vända den trenden måste även denna generation betala ett pris.

Vill du se kyrkorna växa i det här landet? Höj din röst genom att plantera dig i en lokal församling. Ingenting är självklart, men för den som tror på Gud är allt möjligt. Ester tog ett steg i tro, såg hur det lönade sig och skrev historia för sig själv och sitt folk.

Nu har det har gått flera tusen år och vi pratar fortfarande om Esters mod. Du kan precis som henne låta Gud göra dig modig nog att göra en skillnad för din nation och generation.

Be för detta idag. Be om hjälp att kämpa trons goda kamp för din nation och denna generation. Be att Gud tar bort all passivitet ur ditt liv och hjälper dig att gå när Han kallar dig. Tacka Jesus för att Han håller dig nära sig och fyller dig med passion för Hans rike.

 

Att våga är att vinna

Artboard 18

En av de största fördelarna med att vara född efter år 1879 är att vi blev födda in i glödlampans tidsålder. Innan Thomas Edison uppfann denna ljuskälla var vi hänvisade till gaslampor och facklor. Men Edison revolutionerade vår tid så att våra dagar kunde förlängas genom nytt ljus. Vi kunde umgås, studera och röra oss på ett helt nytt sätt på grund av det elektriska ljuset.

Vägen till genombrottet var kantad med många risker och misslyckande försök. Det sägs att han försökte få glödtråden i lampan att lysa utan att brinna upp över 1000 gånger, men misslyckades varje gång.

Men orsaken till att han står med i historieböckerna var att han inte gav upp. För varje initiativ tog han ett nytt kliv mot framgång och seger. Han sa:

”Jag har inte misslyckats. Jag har lyckats hitta 1000 sätt som inte fungerar.”
– Thomas Edison

Bön och fasta ger människan en fighting spirit som gör att hon inte ger upp. Drottning Ester i Bibeln bad, men sen tog hon också ett initiativ, ett kliv framåt i den situation hon stod i. Med en känsla av bönestöd från tusentals människor i ryggen sökte hon kontakt med Kungen för att vädja om räddning för sitt folk. Hon gjorde det utan att be om lov, vilket var förknippat med livsfara om Kungen blev missnöjd med hennes avbrott i hans affärer.

”När kungen såg drottning Ester stå på borggården fann hon nåd för hans ögon, och kungen räckte ut guldspiran som han hade i sin hand. Då gick Ester fram och rörde vid spetsen av spiran.” Ester 5:2 SFB15

Bön bör riktas mot att få något i rörelse, att ta steg utanför vår bekvämlighets zon. Det kan vara att vi får frimodighet att bjuda med någon till kyrkan, att inbjuda någon till sin lifegroup eller berätta om sin tro. Det kan vara riskabelt, det kan bli missförstått, men det kan också lyckas och bli till välsignelse.

Våga bli en Ester. Var någon som stör människor med viktiga initiativ. Ta steg i tro och våga peka människor mot Jesus. Sådana initiativ backar himlen alltid upp. Du får Guds Andes support och leder människor till verklig mening och lycka.

Be för detta idag. Be att Gud gör dig frimodig i att tjäna Honom, att våga göra det oväntade när Han manar dig. Be om hjälp att ta initiativ som utbreder Jesu inflytande här på jorden.

Kontakta Oss

Vill du komma i kontakt med oss i Connect Church är du välkommen att fylla i ditt formulär nedan: