Från Hillsong Family till Hillsong Church

För 13 år sedan när jag och Camilla precis byggt färdigt vårt hus i Skåne fick vi ett telefonsamtal från en pastor vid namn David Johansson från församlingen Gilead. Han ville att vi skulle komma och tala på en inspirationshelg i kyrkan som han ledde i Göteborg. David var tydlig med att han såg något större än att vi enbart skulle predika denna helg. Han hade en önskan om att vi skulle flytta till Göteborg för att bli pastorer, och på sikt även föreståndare i kyrkan.

Vår första reaktion till samtalet med David om att flytta till Göteborg var att det inte var aktuellt. Men vi ville gärna besöka och predika i kyrkan. Efter vår resa till Göteborg upplevde både jag och Camilla att Gud gjort något i våra liv. Det väcktes tro i våra hjärtan.

Trots att församlingen vi mötte var i en utmanande säsong, fick vi tro för att Gud ville göra något radikalt på denna plats. Så vi sålde vårt hus i tro, innan vi fått en tydlig kallelse från församlingen om att bli pastorer. För våra familjer, vänner och kolleger var vårt steg oväntat och i vissas ögon oförnuftigt, eftersom vi lämnade ett nybyggt hus, bra ekonomi och en bekväm tillvaro bakom oss. För oss har kallelsen varit viktigare än att leva ett tryggt och etablerat liv.

Nu efter 12 år i Göteborg har vi inte ångrat en sekund av vårt beslut. Priset var högt men belöningen, att få se en kyrka växa så radikalt, har varit enastående. Gud har välsignat oss och kyrkan långt mycket mer än vi kunnat ana. Tillväxten har varit så stark att vi nu även finns på andra orter som Jönköping och Örebro, där våra fantastiska team ständigt når nya människor med evangelium.

En av våra viktigaste influenser som pastorer och ledare de senaste 18 åren, har varit inflytandet från Hillsong och vår nära relation till pastorerna Brian och Bobbie Houston. De grundade sin kyrka i början på 80 talet och leder idag en rörelse som finns på alla kontinenter.

När det kommer till kultur, ledarskap och kreativitet har Hillsong varit en ovärderlig hjälp. När min vän Andreas Nielsen blev Lead Pastor i Hillsong Stockholm för mer än 10 år sedan, fick vi ännu mer hjälp att bygga en kyrka som kan nå nya människor. Andreas och Linas ledarskap har varit den viktigaste inspirationskällan för mig och Camilla när det kommer till att forma en kultur med goda värderingar i Guds hus. Dels för att de varit nära geografiskt, men också för att tiden har visat att deras liv bär en kvalitet och integritet som håller i det långa loppet. Gud har också välsignat deras arbete på ett fantastiskt sätt. De leder just nu den största kyrkan i Skandinavien, vilket i sig är ett kvitto på Guds nåd och på deras goda ledarskap.

En viktig tidpunkt i vår kyrka var för några år sedan när vi blev inbjudna att bli en del av det som kallas för Hillsong Family. Det är ett globalt nätverk av ett antal kyrkor som under en lång tid haft en nära relation med Brian och Bobbie. Genom att vara en del av nätverket fick vi som kyrka och pastorer, ett tydligare och mer etablerat samarbete. Samma år som Connect Church blev en Hillsong Family-kyrka växte kyrkan mer än den någonsin gjort tidigare. Vi såg att det var ett välsignat steg för oss att vara en del av en större familj.

Hillsong är en starkt växande internationell rörelse som har över 100 000 deltagare i sina kyrkor och campus. I de länder där Hillsong växer fram finns en längtan och drivkraft att inte bara finnas i en stad, utan också ta ansvar för landet och plantera nya initiativ. När Hillsong i Sverige började röra sig mot Göteborg, trodde vi inte initialt att vi skulle vara en del av det, men vi ville självklart välsigna initiativet. Men samtidigt började Gud bearbeta mitt inre och den processen förändrade till slut hela bilden.

Jag tror att all djupgående förändring och alla stora skiften börjar i vårt inre, där två områden behöver beröras av Gud; vår ödmjukhet och tro. Ödmjukhet är att låta Guds vägar och vilja få företräde framför mina egna tankar och min egen vilja. Tro är att lita på att Guds löften bryter igenom med kraft när vi följer och lyder honom. När vi låter Guds vilja bli vår, är inga hinder oövervinnerliga.

Vid ett tillfälle hade jag och Andreas ett samtal om de visioner och strategier våra olika kyrkor bar på för att nå vårt land med evangelium. Vi upptäckte att vi hade en nästan identisk vision och längtan. I det läget fick jag tro för att en accelerering av evangelisation kan ske om vi samarbetar. Dessutom ligger våra kyrkokulturer så nära varandra att resan inte skulle bli så lång. Min inre kompass var tydlig och jag kunde i det läget följa Guds Andes maning att gå i en riktning mot ett eventuellt samgående mellan våra kyrkor.

När jag ställde frågan till Andreas om hur ett införlivande skulle kunna se ut, och om det var en möjlig väg för oss att gå, var han öppen för att söka Guds väg i detta. Under ett par månaders samtal kom vi fram till ett beslut som bara förstärkts ju längre tiden gått och som även styrelserna i respektive kyrkor fått samstämmighet i; Att välja att göra två relativt lika kyrkor till en och spara både tid, kraft och kapital. Att Connect Church inom en snar framtid, efter en omröstning i församlingen, kan välkomnas som Hillsong Göteborg, samt att de arbeten som vi startat i Jönköping och Örebro också blir en del av Hillsong Sverige, är något vi tror är välbehagligt för Gud.

Beslutet inom mig och Camilla påminner i många avseenden om vårt avgörande beslut 13 år tidigare, att lämna Skåne i tro på att Gud ville något bättre för oss. Det var för några ett oväntat beslut men samtidigt en välsignad inriktning som lett till att Guds rike expanderat starkt de senaste åren.

Efter att i snart 20 år haft en nära relation till Hillsong och pastorerna Brian och Bobbie samt Andreas och Lina, känner jag och Camilla att det känns spännande att ta nästa steg från att vara en Hillsong Family-kyrka till att helt bli en del av Hillsong Sverige och campus-pastorer i Göteborg. Vi är övertygade om att Andreas och Lina har kapaciteten och integriteten att vara våra pastorer och ha det högsta ansvaret genom att vara Lead Pastors för Hillsong Sverige. Vi tror att detta är Guds väg för vår kyrka, att det kommer få betyda något fantastiskt för våra städer och även påverka hela vårt land. Det bästa ligger framför oss.

Måndagen den 18:e september har vi vår första Q&A med Anders och Camilla och Hillsong Sveriges Lead Pastors Andreas och Lina. Alla är välkomna till denna kväll.

KONTAKT

 

SparaSpara

Kontakta Oss

Vill du komma i kontakt med oss i Connect Church är du välkommen att fylla i ditt formulär nedan: