Lovsång som känns

Låt oss därför ständigt genom Honom frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar Hans namn. Hebreerbrevet‬ ‭13‬:‭15‬ (SFB14)

Många kopplar lovsång med en behaglig och positiva känslor, oftast i samklang med skön musik och fina refränger. Men lovsång kan ibland vara något som går tvärt emot våra känslor, där man inte vill lovsjunga eller tacka Gud. Det är helt naturligt att känna ett inre motstånd till lovsång. Men om vi trots våra känslor bestämmer oss för att tacka och lovprisa Gud påverkar det våra liv. Det kan göra lite ont och kännas obekvämt, men i Guds ögon är det ett offer som behagar Honom. Överallt i Bibeln ser vi hur Gud responderar på offer som går i linje med Hans vilja. Våra handlingen söm görs i tro förlöser gudomliga välsignelser över våra liv.
Min uppmuntran till dig är att våga offra lovets offer, både när det känns bra men också när känslorna går emot. Det kommer att ha en hälsosam effekt på ditt liv.

Bön : Tack Jesus att Du hjälper mig att lovsjunga Dig i mina med- och motgång. Hjälp mig att frambära lovets offer till Dig!
Amen!

Praise break!

Halleluja!
Prisa, ni Herrens tjänare, prisa Herrens namn!
Välsignat är Herrens namn från nu och till evig tid!
Från solens uppgång till dess nedgång prisas Herrens namn.
(‭Psaltaren‬ ‭113‬:‭1-3‬ SFB14)

Det finns alltid en orsak att prisa och skryta över vår Gud. Han är alltid den samme under dygnets alla timmar. Alltid lika god och alltid full av sanning och visdom. Det bästa man kan göra är att ta en paus mitt i vardagen och fokusera Gud genom lovprisning. Att du mellan disken du avverkat, och tvätten som behöver vikas stannar upp för att tacka Gud kommer ha en enastående effekt på ditt liv. När du just där och då pausar en stund, för att exempelvis säga ”Jesus Du är god, mäktig, stark och fantastisk, jag älskar Dig!” ger liv, styrka och kraft in i ditt liv och sinne.

En frukt av lovprisning är att man blir tillfredsställd över livet. Man inser att man är beroende av Guds nåd i alla livets situationer, och att vår existens helt beror på Honom. Vi har alla en vardag och ett liv mitt bland tvätt och andra sysslor som måste göras. Men när vi mitt i den vardagen adderar lovprisning och tacksägelse, kan de stunderna få vändas från att vara en börda till att få bli en glädje och förmån. Jesus är värd att ta en praise break för, mitt i allt du gör i livet. Lovsången ger dig nya perspektiv, och du blir påmind om Guds enorma kärlek som Han har för dig.

Bön:
Gud, vi prisar Dig för att Du gett oss livet vi lever.Tack att vi finns och existerar, jag är så innerligt tacksam för Din nåd och Din uppehållande makt!

Du är bäst!

Lovprisning minskar ondskans inflytande

Prisa Gud – Jesus kommer snart

Att lovprisa är en livsstil

Du har gett mig glädje i hjärtat, mer än när andra får säd och vin i mängd. I frid kan jag lägga mig ner och sova, för bara du, Herre, låter mig bo i trygghet. – Psaltaren 4:8-9 (SFB14)

Många brottas idag med sömnproblem och har svårt att få ihop de timmar av sömn som är nödvändiga. Småbarnsföräldrar upplever en naturlig sömnbrist men när barnen blir större kan sömnproblemen fortsätta på grund av oro och bekymmer. Orsaken till sömnsvårigheter kan vara många. Stress, jobb och ångest eller kanske har det fysiska grunder. Och allt från medicin till avslappningsövningar används för att få sova gott igen.

Gud är intresserad av din nattsömn. Han ser till vår ande, själ och kropp och vill hjälpa oss att hitta en bra balans och ett hållbart tempo. Lovprisning och tillbedjan är en viktig komponent här. Att lovprisa mitt i vardagen frigör en djup glädje över Guds storhet och förväntan på att Jesus har allt under kontroll. Lovprisning ger oss alltid en större bild av vår far Gud, som älskar oss med evig kärlek. När den insikten börjar etablera sig i anden och sinnet mitt i en påfrestande vardag blir effekten att jag lättare somnar.

Frid är dörren till vila och Gud vill skänka oss det genom sin ande när vi lovprisar honom. Mitt tips är att börja och avsluta din dag med en stund av tacksägelse, proklamation av Guds löften och lovprisning till vår Fader i himmelen. Det kommer att påverka hela ditt välmående.

Bön:
Tack Gud att du har allt i din hand, vad som än händer. Tack att jag kan lita på dig och för att du vill beröra hela mitt liv. Amen!

Kontakta Oss

Vill du komma i kontakt med oss i Connect Church är du välkommen att fylla i ditt formulär nedan: