2017-08-29 Anders Olsson

Det ligger i luften

Artboard 7

När Jesus kom tillbaka till sin hemstad och började predika för sina gamla grannar, var första responsen förvåning. Alla häpnade över den vishet som kom ut ur Hans mun. Vad hade hänt med snickarsonen?

En atmosfär av inspiration och förväntan började infinna sig i rummet medan Jesus talade. Något låg i luften, något var på gång.

Tyvärr kom jantelagens krafter i rörelse när någon började tala ner Jesus. Deras egen bild av vem Jesus varit gjorde att de inte såg vem Han är. Skaran började påminna varandra om att Han bara var vem som helst, en del av grannskapet, någon att inte fästa så stor vikt vid. Genom jämförelseleken drog de ner Jesus, Gud själv, till vår nivå.

Omedelbart började atmosfären i rummet ändra sig. Folk började skruva på sig och negativa kommentarer cirkulerade under sammankomsten. Atmosfären av förväntan dog. Dörren till mirakler och en blomstrande stad smällde igen framför allas ansikten och cynismen och negativiteten tog dess plats.

Skriften säger att Jesus hade svårt att göra mirakler i sin hemstad. Om atmosfären av tro hade fått växa en stund till hade Jesus kunnat bota alla som var sjuka på gudstjänsten och i hela staden. Jesus hade kunnat välsigna sin barndoms stad med kraft, helade äktenskap, upprättad ekonomi, tillväxt, entreprenörskap och hälsosamma relationer. Kreativitet och liv var precis inom räckhåll för att frigöras, därför att Gud var i sta’n. Skaparen själv hade gjort entré.

Gud vill alltid bygga en atmosfär av tro. Därför säger Han att vi ska lovprisa, tillbe och till och med jubla, mitt i utmanande omständigheter.

”Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn! Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har haft födslovärkar, för den ensamma har många barn, fler än den som har en man, säger Herren. Utvidga platsen för ditt tält, spänn ut tältdukarna där du bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka, för du ska breda ut dig åt både höger och vänster. Dina avkomlingar ska få hedningar som arv och på nytt befolka ödelagda städer.” Jesaja 54:1-3 SFB

Tillbedjan har en otrolig förmåga att skapa en atmosfär av tro och ge utrymme för Guds under att ske. Låt inte Nasaret-attityden styra ditt liv. Ta emot Jesu möjligheter i tro.

Be för detta idag. Be att Gud hjälper dig vara en person som bryter jantelagen i din omgivning och öppnar dörren för mirakel. Tacka Jesus för att Han förvandlar hela ditt liv till en lovsång som ärar Honom.