ConnectChurchSmall

VÅR VISION

Jul_Special

Connect Church är en kreativ och nutidsanpassad kyrka som vill nå ut och beröra med Jesu kärlek. Vi vill att alla ska känna sig som hemma, särskilt den som inte tidigare tillhört någon kyrka. Därför predikar vi bibeln på ett sätt som är enkelt att ta till sig.

Söndagen är veckans höjdpunkt. Genom lovsång och tillbedjan prisar vi Jesus tillsammans. Samtidigt har vi möten och aktiviteter för barn i alla åldrar.

I en stor kyrka blir den lilla gemenskapen särskilt viktig. Därför uppmuntrar vi alla att vara med i en lifegroup för att fortsätta stärka sin tro och sitt böneliv i vardagen.

Vi är alla med och bygger vår kyrka genom att investera tid, energi och resurser efter förmåga. Vi tror att Gud vill använda var och en av oss. Det ger oss också möjlighet att vara en generös kyrka som kan stötta människor på olika sätt genom vårt sociala arbete.

Emellanåt har vi Supersunday. Då intar vi staden genom att ha en stor gudstjänst i en lokal vi hyr för dagen.

Vi finns i tre städer, Jönköping, Göteborg och Örebro. Varmt välkommen till Connect Church!

Läs mer om våra söndagar här.

Connect Church är en pingstförsamling. Vi tror på vuxendop och på andedop, som bland annat innebär förmågan att tala i tungor. Precis som andra församlingar inom pingströrelsen firar vi nattvard för att påminnas om det Jesus gjorde för oss på korset.

Det här är vår trosbekännelse.

Vi tro på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

Vi tro och på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, på tredje dagen uppstånden från de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tro ock på den Helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Hillsong-Family-Logo
“Vi tror att den kultur Hillsong lever i ännu mer ska få prägla vårt tänkande och byggande i våra lokala kyrkor”
– Pastor Anders Olsson

Vi är en del av Hillsong Family, en global gemenskap som samarbetar för att nå ännu fler människor. Hillsong Family består av olika kyrkor som liknar varandra i stil och har samma fokus när det kommer till församlingsbygge, vision och mission. Läs mer här.