2017-08-30 Anders Olsson

Höj din förväntan

Artboard 4

En gravid kvinna känner av att det är något som börjat hända på insidan långt innan det syns utåt. Nytt liv som börjat ta form kan inte registreras med ögat. Du kan se dig om på ditt liv och känna att inget mirakel är inom sikte, men Gud har oftast påbörjat bönesvaret långt före det blir verkligt för dig.

Alla genombrott till nya områden sker genom att Gud fått göra något inom oss som fått växa.

När vi upptäckte att min fru Camilla var gravid var det något som skapade enorm förväntan långt innan barnet blev fött. Men tiden däremellan var större än en väntan. Jag tror att Gud gett oss en tid på cirka 9 månader för att vi ska hinna växla in våra liv på ett nytt spår och förbereda oss för det som kommer. Under en graviditet tar drömmar fart, investeringar görs, kurser läses och utrymme skapas. Allt innan något liv sett dagens ljus. Vi ser framemot det barn som ska komma och denna förväntan leder oss in i en process som successivt välkomnar miraklet.

Förväntan är en nyckel till expansion när det gäller Guds rikes välsignelser över våra liv. Den hjälper oss att lyfta vår blick och fästa ögonen på ett kommande bönesvar. Gud har makt att göra vad som helst, men vår tro är ändå det som öppnar upp för Guds kraft att verka i våra liv.

Även när allt verkar tala emot oss, kan undret ske att Gud skapar förväntan inom oss.

”Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn! Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har haft födslovärkar, för den ensamma har många barn, fler än den som har en man, säger Herren. Utvidga platsen för ditt tält, spänn ut tältdukarna där du bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka, för du ska breda ut dig åt både höger och vänster. Dina avkomlingar ska få hedningar som arv och på nytt befolka ödelagda städer.” Jesaja 54:1-3 SFB

Våra gudstjänster är till viss del en kamp om vår förväntan. Det är en av anledningarna till varför möten på söndagarna bör bli en regelbunden vana i våra liv. Gud kan genom våra möten plantera in ett frö av tro som kan få vara vägledande för oss resten av veckan. Utan tro är det omöjligt att förvänta sig Guds totala genombrott i våra liv, men genom tron kan allt hända. Att jubla för något innan det har skett är en trons skola Gud vill föra in oss i.

Be för detta idag. Be att Gud ska hjälpa dig att växa i förväntan och att du ska kunna behålla den på lång sikt. Be att Gud höjer taket för din tro och låter ditt inre liv bli rikare. Tacka Honom för alla kommande bönesvar redan idag.